Corona Nieuws

Hieronder kun je alle belangrijke informatie lezen m.b.t. het Coronavirus en volleybal. Nieuwe informtie omtrent het Coronavius, volleybal en de maatregelen zullen hier gepubliceerd worden door het bestuur. Hou onze website goed in de gaten. Mocht je vragen hebben na het lezen van de documenten dan kun je deze stellen op secretaris@ace19.nl 

PROTOCOL COVID-19 VOOR BEZOEKERS EN SPORTERSDe volgende algemene (RIVM) richtlijnen zijn van toepassing:
- Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
   loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
   van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
- Personen van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13
   jaar (uitzondering tijdens het sporten)
- Vermijd drukte
- Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
- Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen
- Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent
- Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
- Vermijd hard stemgebruik

- Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan


Voor en na de training/wedstrijden gelden de volgende afstandsregels voor iedereen:
- Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, een afstand
   bewaren van minimaal 1,5 meter. En, behalve kinderen t/m 12 jaar, mag niemand dichter dan 1,5
  meter bij jou komen.
- Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan
   18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar
   en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
- Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter
  dan 1,5 meter bij jou komen.
- Tijdens de training/wedstrijd hoeven de sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als
   dit nodig is voor de sportbeoefening. Dit geldt voor alle leeftijden.


Gezondheidscheck
In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training. Het advies is om
deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets
aan de hand. Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid.


Mondkapjes
- Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te
   dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes
- Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter
   afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
- Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst op en bij
   vertrek van de accommodatie mondkapjes;
- Tijdens het sporten mag dit mondkapje af;
- De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van
   aanwijzingen aan het team;
- Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
- Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, dragen een mondkapje;
- De scheidsrechters hoeven geen mondkapje op tijdens de wedstrijden.


Aantal personen
- Per zelfstandige ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn (uitgezonderd de leeftijd
   t/m 17 jaar), exclusief personeel.
- In een sporthal die opgedeeld kan worden kan het zijn dat elk deel als zelfstandige ruimte
   aangewezen wordt, dit gebeurt altijd in overleg met de gemeente.


Corona besmetting binnen team of vereniging
- Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat
   moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt
   die de GGD hem of haar oplegt.
- De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in
   quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen.
- Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan
   trainingen en wedstrijden.
- Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen
   team opgesteld kan worden, neem dan via wedstrijdzaken (wedstrijdzaken@ace19.nl) contact op
   met de Nevobo zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.
- De normale invalbepalingen blijven geldig en in de basis is het de bedoeling dat een
   zieke/geblesseerde speler door een invaller wordt vervangen.


Accommodatie bij wedstrijden/trainingen
- Zorg dat je op tijd aanwezig bent, maar kom niet te vroeg. Veel wachtende mensen in de hal of
   rondom de velden vormen ook een risico.
- In de kleedkamers zijn de plekken aangegeven waar je je kunt omkleden.
- Neem je kleding mee naar de sportzaal en laat ze niet achter in de kleedkamer, hierdoor zou je
   onnodig omkleedplekken bezet houden.
- Op de aangegeven plekken is douchen mogelijk


Arbitrage
- De Nevobo heeft samen met betrokken instanties een arbitrage protocol indoor volleybal in
   Corona tijd opgesteld. Hierin worden een aantal aanvullende zaken beschreven specifiek gericht op
   het begeleiden van een wedstrijd.


Registratie tijdens trainingen en wedstrijden
- Een gezondheidscheck is verplicht voor iedereen die aan een sportactiviteit deelneemt.
- Qua reservering/registratie is het voor sportclubs voldoende om de overzichten van de
   trainingsschema's aan te houden
- Van eventuele meetrainende nieuwe of potentiële leden moet de trainer tijdens de training naast
   de naam ook adres, telefoonnummer en e-mailadres noteren.


Overige regels bij volleybal
- Richt de tellertafel bij wedstrijden zo in dat alle betrokkenen 1,5 meter afstand kunnen houden
- Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet
   je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.
- Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop van de wedstrijd.
- Zorg dat de sportmaterialen (palen, ballen en eventueel andere materialen) door zo min mogelijk
   mensen aangeraakt worden en dat deze na gebruik worden gereinigd.
- Reinig in ieder geval na elke wedstrijd de gebruikte materialen, denk hierbij ook aan de spelersbank
   en scheidsrechtersstoel.


Bezoeken van de sporthal als je niet speelt
- Op onze beide sportlocaties, sporthal Beumerskamp in Doesburg en onze sportzaal in Angerlo
   (Basisschool De Trompetter), is tot nader order geen publiek toegestaan
- Ouders die bij een uitwedstrijd als rij-ouder het team vergezellen, worden niet als publiek gezien
   maar als onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan naar de wedstrijd worden gekeken. Indien
   noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken. Volg de richtlijnen ter plaatse.
- Indien je klaar bent met spelen, fluiten, coachen etc. tel je als publiek en dien je je als zodanig te
   gedragen. Dus direct de locatie verlaten.


Kantine
- Sportkantines en terrassen mogen weer open zijn, tussen 6.00 en 22.00 uur.
- Hiervoor gelden alle regels die ook voor de reguliere horeca gelden.
- Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht.
- Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan.
- Zelfbediening is niet toegestaan.
- Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan.
- Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
- Maximaal 4 personen aan een tafeltje op 1,5 meter afstand, tenzij het gaat om een huishouden en
   kinderen t/m 12 jaar.
- Draag binnen een mondkapje tijdens het verplaatsen


Uitwedstrijden
- Check bij uitwedstrijden voordat je naar een wedstrijd gaat, de website van de vereniging voor de
   meest recente informatie of neem contact op met de contactpersoon van de betreffende vereniging.
- Neem geen publiek mee. Alleen de noodzakelijke chauffeurs.
- Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je
   huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.


We proberen dit protocol zo volledig en actueel mogelijk te houden en zullen deze de komende
periode updaten zodra daar aanleiding voor is. Iedere nieuwe versie wordt met alle leden
gecommuniceerd en op onze website www.ace19.nl geplaatst. Meer informatie kun je ook vinden
op www.nevobo.nl en www.nocnsf.nl


Sporthal Beumerskamp

Breedestraat 39

6983 AC  Doesburg

Sporthal Angerlo

 Pr. Magrietlaan 8

 6986 AT  Angerlo

Volg ons