Corona Nieuws

Hieronder kun je alle belangrijke informatie lezen m.b.t. het Coronavirus en volleybal. Nieuwe informtie omtrent het Coronavius, volleybal en de maatregelen zullen hier gepubliceerd worden door het bestuur. Hou onze website goed in de gaten. Mocht je vragen hebben na het lezen van de documenten dan kun je deze stellen op secretaris@ace19.nl 

PROTOCOL COVID-19 VOOR BEZOEKERS EN SPORTERS


Algemeen

De volgende algemene (RIVM) richtlijnen zijn van toepassing:

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bentMondkapjes

 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes
 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Als teams starten met hun warming-up, training en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op;
 • De scheidsrechters hoeven geen mondkapje op tijdens de wedstrijden.Accommodatie bij wedstrijden/trainingen

 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent, maar kom niet te vroeg. Veel wachtende mensen in de hal of rondom de velden vormen ook een risico.
 • In de kleedkamers zijn de plekken aangegeven waar je je kunt omkleden.
 • Neem je kleding mee naar de sportzaal en laat ze niet achter in de kleedkamer, hierdoor zou je onnodig omkleedplekken bezet houden.
 • Op de aangegeven plekken is douchen mogelijkArbitrage

De Nevobo heeft samen met betrokken instanties een arbitrage protocol indoor volleybal in Corona tijd opgesteld. Hierin worden een aantal aanvullende zaken beschreven specifiek gericht op het begeleiden van een wedstrijd. Registratie tijdens trainingen en wedstrijden

 • Zowel tijdens trainingen als (oefen)wedstrijden moeten teams bijhouden en registreren welke spelers/speelsters, kaderleden en andere vrijwilligers aanwezig zijn
 • Tijdens de trainingen verzorgt de trainer (of ander aanwezig kaderlid) deze registratie
 • Deze registratie mag op papier of digitaal, zo lang maar duidelijk is wie op welke momenten aanwezig was.
 • Bij wedstrijden met het DWF kan dit daar prima in voorzien
 • Iedere trainer bewaart deze gegevens per training – in ieder geval tot het moment dat de registratie niet langer noodzakelijk is.
 • De registratieplicht geldt voor thuis- en uitwedstrijden.
 • Van eventuele meetrainende nieuwe of potentiële leden moet de trainer tijdens de training naast de naam ook adres, telefoonnummer en e-mailadres 

 

 

Afstand houden bij volleybal

CMV wedstrijden

 • De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

ABC-jeugd wedstrijden

 • De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen

Senioren, recreanten en zitvolleybal wedstrijden

 • Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt deze regel niet.Overige regels bij volleybal

 • Richt de tellertafel bij wedstrijden zo in dat alle betrokkenen 1,5 meter afstand kunnen houden
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels. Begroet tegenstanders en scheidsrechter wel
 • Het is niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen.
 • Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.
 • Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.
 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop van de wedstrijd.
 • Zorg dat de sportmaterialen (palen, ballen en eventueel andere materialen) door zo min mogelijk mensen aangeraakt worden en dat deze na gebruik worden gereinigd.
 • Reinig in ieder geval na elke wedstrijd de gebruikte materialen, denk hierbij ook aan de spelersbank en scheidsrechtersstoel.Bezoeken van de sporthal als je niet speelt

 • Op onze beide sportlocaties, sporthal Beumerskamp in Doesburg en de sportzaal in Angerlo (Basisschool De Trompetter), is tot nader order geen publiek toegestaan
 • Ouders die bij een uitwedstrijd als rij-ouder het team vergezellen, worden niet als publiek gezien maar als onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan naar de wedstrijd worden gekeken. Indien noodzakelijk kan hier van worden afgeweken. Volg de richtlijnen ter plaatse.
 • Indien je klaar bent met spelen, fluiten, coachen etc. tel je als publiek en dien je direct de locatie te verlaten

 


Kantine

 • Op beide locaties van onze volleybalvereniging zijn de sportkantines tot nader order gesloten

 


Uitwedstrijden

 • Check bij uitwedstrijden voordat je naar een wedstrijd gaat, de website van de vereniging voor de meest recente informatie of neem contact op met de contactpersoon van de betreffende vereniging.
 • Neem gee  publiek mee. Alleen de noodzakelijke chauffeurs.
 • Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan

 


Corona besmetting binnen team of vereniging

 • Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt die de GGD hem of haar oplegt.
 • De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen.
 • Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.
 • Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen team opgesteld kan worden, neem dan via wedstrijdzaken (wedstrijdzaken@ace19.nl) contact op met de Nevobo zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.
 • De normale invalbepalingen blijven geldig en in de basis is het de bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een invaller wordt vervangen.

 

 

We proberen dit protocol zo volledig en actueel mogelijk te houden en zullen deze de komende periode updaten zodra daar aanleiding voor is. Iedere nieuwe versie wordt met alle leden gecommuniceerd en op onze website www.ace19.nl geplaatst.

Meer informatie kun je ook vinden op www.nevobo.nl en www.nocnsf.nl

Sporthal Beumerskamp

Breedestraat 39

6983 AC  Doesburg

Sporthal Angerlo

 Pr. Magrietlaan 8

 6986 AT  Angerlo

Volg ons