Clubzaken

Lid worden

Iedereen ervaren, onervaren, jong of oud kan lid worden van onze vereniging. Ben je benieuwd hoe een volleybaltraining eruit ziet, kom dan een keer kijken. Onder de trainingstijden kun je vinden hoe laat de verschillende teams trainen. Ben je enthousiast dan mag je 3x mee trainen. Overleg met de aanwezige trainers welk team het beste bij je past. Als je besluit lid te worden kun je hier het aanmeldingsformulier downloaden. Het aanmeldingsformulier en recente profielfoto kun je bij jouw trainer inleveren of mailen naar penningmeester@ace19.nl

Contributie en competitiegeld

De volgende contributiebedragen zijn m.i.v. 1 oktober 2023 van toepassing:

Per maand

Per jaar

Contributie:

CMV jeugd t/m 12 jaar

13,50 euro


Junioren & Aspiranten 13 t/m 17 jaar

20,00 euro


Senioren

25,00 euro


Recreanten

18,00 euro


Competitiegeld:

Geboren voor 1/10/1986

50,00 euro

Geboren na 1/10/1986

35,00 euro

Opzeggen

Wil je jouw lidmaatschap opzeggen dan dien je het kwartaal waarin je opzegt nog te betalen. De opzegging moet per email gedaan worden aan de penningmeester van de vereniging. Het email adres luidt: penningmeester@ace19.nl

Technische commissie

De vereniging heeft een TC die zorgt voor structuur en het onderhouden van contact tussen de trainers, coaches, leden en bestuur van de jeugd, senioren en recreanten.
De TC houdt zich bezig met het technisch beleid, invulling van spelsystemen, teamindeling en de aanstelling van trainers en coaches. Belangrijk uitgangspunt is het behouden van huidige leden en werven van nieuwe leden, waarbij ieder op een
passend niveau met veel plezier kan volleyballen.

Bij problemen heeft de TC een signalerende rol en streeft ernaar om samen oplossingen te zoeken die voor eenieder
acceptabel zijn.


De TC bestaat uit een voorzitter en leden. De voorzitter coördineert de commissie en is ook bestuurslid. De commissie leden verdelen onderling hun verantwoordelijkheden en taken over de jeugd, senioren en recreanten.Als TC bestaan wij uit de volgende personen:


Joost Holweg                        : Voorzitter technische zaken en aanspreekpunt voor dames 1
Peter van den Borden         : TC-lid, adviseur en aanspreekpunt voor heren 1 en beide recreantenteams
Erik Kluitman                         : TC-lid en aanspreekpunt voor dames 2 en CMV jeugd
Mirte Brouwer                       : TC-lid en aanspreekpunt voor meisjes A
Kristel van Aken                   : TC-lid en aanspreekpunt voor meisjes B
Manon Nieuwenhuis          : TC-lid en aanspreekpunt voor meisjes C


Heb je vragen voor de technische commissie dan kun je deze stellen op het volgende e-mailadres: tc@ace19.nl


Teams en trainingstijden miv september 2020

Onze vereniging heeft voor iedere volleyballer (beginnend, ervaren, man of vrouw) een passend team. Overleg met de trainers welk team passend is voor jou. 

Teams

Leeftijd

Trainingsdag

Trainingstijd

Lokatie

CMV Niveau 1 t/m 6

t/m 12 jaar

maandag

18.00-19.00 uur

Beumerskamp (Doesburg)

C jeugd 

12 t/m 14 jaar

dinsdag

18.00-19.30 uur

Sporthal Angerlo

(Angerlo)donderdag

19.00-20.30 uur

Sporthal Angerlo

(Angerlo)

B jeugd 

14 t/m 16 jaar

maandag

18.00-19.00 uur

Beumerskamp

(Doesburg)


woensdag

18.00-19.30 uur

Sporthal Angerlo

(Angerlo)

A jeugd

16 t/m 18 jaar

maandag

19.00-20.30 uur

Beumerskamp

(Doesburg)
woensdag


18.30-20.00 uur

Beumerskamp

(Doesburg)

Dames 2

maandag

20.30-22.00 uur

Sporthal Angerlo

(Angerlo)

Dames 1

maandag

19.00-20.30 uur

Sporthal Angerlo

(Angerlo)

woensdag

19.30-21.00 uur

Beumerskamp

(Doesburg)

Heren 1

woensdag

20.30-22.30 uur

Beumerskamp (Doesburg)

Recreanten mix

woensdag

19.30-21.30 uur

Beumerskamp

(Doesburg)

Recreanten Heren

donderdag

20.30-22.00 uur

Sporthal Angerlo (Angerlo)

AVG Wetgeving

Op 25 Mei 2018 is er een nieuwe wet ingetreden AVG genaamd. Deze wet beschermd personen op het gebruik/misbruik van persoonlijke gegevens. Ieder bedrijf en zo ook een vereniging als ACE'19 te Angerlo/Doesburg dient te voldoen aan deze wetgeving. Het bestuur heeft hard gewerkt aan het opstellen van diverse procedures en alsmede ook een privacy statement oftewel privacy policy opgesteld. De vereniging is door de Stichting AVG getoetst en mag het AVG OK vignet voeren.


Omdat het bestuur inzicht heeft in persoonlijke gegevens hebben wij ook een geheimverklaring op

moeten stellen voor bestuursleden en zij zijn allemaal op de hoogte gesteld van de nieuwe wet en

welke verplichtingen het met zich meebrengt. Om je op de hoogte te brengen van onze privacy

statement hebbenwe gekozen voor een volgende verspreiding onder leden en toekomstige leden:


Nieuwe leden krijgen bij het inschrijfformulier de procedures voor het afmelden, een overzicht van de

contributiegelden en de privacy policy.


Bestaande leden hebben inmiddels de privacy policy van ACE´19 gekregen daar waar mogelijk via de

mail. Voor leden waarvan bij ons geen emailadres bekend is, kunnen zij via onze website kennis nemen

van de privacy policy. De privacy policy kan ook eventueel op verzoek per post verstuurd worden aan het lid.


Mocht u vragen of opmerkingen over de privacy policy dan kun je contact opnemen met de dhr. H. Tieben via emailadres: penningmeester@ace19.nl

Vertrouwenspersoon

Per 1 april 2019 is er een meldplicht opgenomen in het tuchtregelement seksuele intimidatie.

Uiteraard hopen wij als vereniging hier niets mee van doen te hebben, echter kan seksuele intimidatie overal voorkomen.


De meldplicht houdt het volgende in:


Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.


‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.


Binnen ACE'19 onderstrepen we net als NEVOBO en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en vragen we ieder binnen onze vereniging, binnen ieders mogelijkheid, vermoedens van seksuele intimidatie en/of misbruik te melden bij het bestuur via secretaris@ace19.nl. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kan je terrecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging Nicole Irving. Zij is te bereiken via het email adres: vertrouwenspersoon@ace19.nl

Statuten

In de  statuten staan de belangrijkste regels van ACE'19. Ze zijn notarieel vastgelegd d.d. 30 oktober 2019.

Huishoudelijke reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Hierin worden de regels en richtlijnen omschreven die gelden binnen ACE'19.
Sporthal Beumerskamp

Breedestraat 39

6983 AC  Doesburg

Sporthal Angerlo

Pr. Margrietlaan 8

6986 AT  Angerlo

Volg ons