Nieuws

Nieuwsbrieven 

Clubnieuws 2024

Een AVL met verrassingen


Op een goed bezochte Algemene Leden Vergadering in de kantine van sporthal
Beumerskamp is Edwin Dijkshoorn na ruim 5 jaar voorzitterschap afgetreden en heeft de voorzittershamer symbolisch aan Nicole Irving overgedragen. Nicole ook al een tijd naast het volleyballen actief binnen de vereniging waaronder haar rol als vertrouwenspersoon, bedankte met een mooie speech haar voorganger en gaf aan met veel energie graag in de voetsporen te treden. Edwin zal haar op de achtergrond hier verder in begeleiden.


Naast Nicole treedt ook Karin Bongers toe tot het bestuur. Karin zal daarin de post Algemene Zaken voor haar rekening nemen. Zowel Nicole als Karin maakten eerder deel uit van de Klankbordgroep. Met hun toetreden tot het bestuur ontstaat er ruimte voor nieuwe personen in de Klankbordgroep.


Ook werd er afscheid genomen van Mirte Brouwer. Mirte jarenlang het gezicht bij de allerjongsten van de vereniging de CMV, TC-lid en ook lid van de Klankbordgroep als vertegenwoordigster voor de CMV en haar eigen team D2. Mirte blijft nog wel volleyballend lid.


Aan het eind van de vergadering was het moment ingepland om stil te staan bij een 3-tal jubilarissen (25-jarig jubileum), Hein vd Vliet, Leon Pietersz en Henry Tieben. Voor laatstgenoemde had de aftredend voorzitter nog een verrassing in petto, namelijk het voorstel aan de ALV om Henry Tieben te benoemen tot erelid. Als dank voor al zijn bewezen diensten bij nu ACE’19 en voor die tijd bij The Phantoms. Henry was groot initiator voor de fusie tussen  DES en The Phantoms, wat geleid heeft tot de oprichting van ACE’19 in 2019. Henry is nu ook altijd nog zeer actief als bestuurslid, penningmeester en vele andere zaken die nodig zijn om een actieve vereniging te houden.


Tenslotte hadden de meiden van team MA ook nog een leuke verrassing voor zowel hun trainer/coach Hein vd Vliet als de aftredend voorzitter, waarmee ze hen beiden bedankten voor alle inspanningen voor de vereniging.


Het was al met al een zeer geslaagde avond. Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid.


Recreanten in het nieuw 


De recreanten van onze volleybalvereniging ontvingen een nieuw shirt van de
sponsor Chiel Scheers van gelijknamig autobedrijf uit Giesbeek.


Autobedrijf Scheers draagt al vele jaren de club een warm hart toe. Eigenaar Chiel Scheers werd door de penningmeester toegesproken en ontving een leuk aandenken in de vorm van een schildje.


Chiel, zelf ook fanatiek volleyballer, staat geheel rechts op bijgaande foto tezamen
met de aanwezige leden op de trainingsavond.


Ace’19 recreanten spelen op woensdagavond in Doesburg en op donderdagavond in Angerlo.


Zin om drie keer gratis mee te trainen? Onder het kopje "Clubzaken" vindt u meer informatie over tijden, trainingsdagen en onze teams.

Bijzonder clubnieuws van afgelopen jaren

Hein van der Vliet 15 jaar vrijwilliger.


Op de Algemene Ledenvergadering van 31 Mei 2023 is Hein van der Vliet in het zonnetje gezet door het bestuur.


Op bijgaande foto wordt Hein toegesproken door onze voorzitter Edwin Dijkshoorn en bedankt voor zijn 15 jaren lange inzet als trainer/coach van meerdere jeugdteams.


Hein heeft na zijn pensionering zijn plezier in het volleybal overgedragen op de jeugd en met succes. De laatste jaren gezamenlijk met Robert Wieggers de Meisjes A. Na 15 jaar was het nu tijd om te stoppen en meer van de vrije tijd gaan genieten.


Hein kreeg als dank voor zijn inzet een mooi ornament namens het bestuur. Ook het team heeft Hein gewaardeerd voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Onder applaus van de aanwezige leden was dit voor Hein een mooi moment.

Sporthal Beumerskamp

Breedestraat 39

6983 AC  Doesburg

Sporthal Angerlo

Pr. Margrietlaan 8

6986 AT  Angerlo

Volg ons